How can you improve your communication skills? 7 specific tips

Dobré jednání dělají dobré přátele. Totéž platí o komunikaci. Komunikace je mnohem víc než jen mluvení. Vytvoříte efektivní konverzaci. Zajistíte, aby vaše zpráva byla doručena osobě, která se účastní konverzace. Lepší v klidném prostředí. Čím více ovládáte své komunikační schopnosti, tím více cílů získáte a tím více výsledků můžete dosáhnout. Komunikační dovednosti vám umožní pracovat a užívat si života. Víte, jak zlepšit své komunikační schopnosti? Ne? Poté si přečtěte níže uvedené tipy.

Tip 1: Poslouchejte
Komunikace není jen konverzace. Poslouchá to. Máme dvě uši a jedno ústa, takže můžeme mluvit dvakrát. V jednom z mých předchozích blogů jsem hovořil o důležitém rozdílu mezi pozorováním a interpretací. Buďte pozorní k partnerovi s rozhovorem. Tímto způsobem můžete na chvilku pozastavit svou mysl a ostatní pochopit lépe. Můžete to popřít, ale ano! Pouze když jste připraveni poslouchat, můžete si navzájem lépe rozumět a najít řešení. Vyhnete se tak nedorozuměním a konfliktům. Toto je skutečně výhodná situace. To neznamená jen mlčet. Samozřejmě vám představíme klíčové body, které ukazují, že rozumíte jiné osobě a že vám záleží na všem ostatním.

Tip 2: Dokončete konverzaci s jinou osobou.
Break je neúctivý. V době konfliktu budou obě strany samozřejmě nadále spolu mluvit. Každý věnuje pozornost své historii a ostatní ignoruje. Taková konverzace nic nepřinese. Na druhou stranu. Tím je zajištěno pouze zhoršení vztahů, nespokojenost stran a skutečnost, že nic není vyřešeno. Měli byste tedy nechat partnera dokončit konverzaci. I když se to zdá být obtížné. Zkušenost je skvělá. Okamžitě si všimnete, že váš partner-partner nejen vyjadřuje jeho nespokojenost, ale také je ochoten poslouchat vaši verzi.

Tip 3: Držte oči
Pozorování je důležitou součástí vašeho vztahu. Dává pocit důvěry a je znakem úcty k druhému. Pokud to nevidíte, vypadá to, že nejste vy. Samozřejmě to nemůžeme okamžitě zvážit. Partner vašeho partnera je prostě nepříjemný.

Návrh 4: Věnujte pozornost neverbální komunikaci
Mluvíte nejen ústy a jazykem, ale také svým tělem. Fyzický jazyk někdy zradí víc, než si myslíte. Pokud například řeknete „to není problém“, ale pokud se rozzlobíte nebo začnete hořet, váš partner si brzy uvědomí, že nevyjadřujete, co říkáte. Obočí jsou napnuté, ruce se sepjaty a neměly by se dotýkat oka … všechny jsou verbální komunikační signály. Ujistěte se, že vaše řeč těla je pod vaší kontrolou a co to znamená říkat, co chcete, aby řekla. Pokud se o tom chcete dozvědět více, přečtěte si náš blog o našem obchodním flirtování.

Tip 5: Ovládejte své kroky a tempo
Dobrá konverzace nevyžaduje pouze strukturu. Jen přemýšlejte o inscenačním rozhovoru. Je také důležité sledovat vaši řeč a rychlost řeči. Vaše intonace určí 38% vaší zprávy. V závislosti na tématu konverzace to může být těžká práce. Čím náročnější jste, tím méně náročné je zvedat hlas. Tak zkuste být trpěliví. Čím snazší je ovládání hlasu a intonace. Pečlivá příprava vám pomůže klidně se zapojit do obtížné konverzace. Kromě toho vám vnitřní mír poskytuje velkou pozornost, takže si nezapomeňte na věci vzpomenout.

Tip 6: Požádejte o další
Další výslech je důležitou součástí efektivní komunikace. Bohužel tento odkaz hodně chybí. Jakmile partnerův partner vyjádří své srdce nebo začne klást otázky, můžete začít klást otázky, abyste porozuměli předmětu. Používejte otázky, které jsou hlavně otevřené vám. Otevřené otázky začínají tím, kdo, kde, kde, kdy, proč, proč a kolik. Otevřenými otázkami vytvoříte v konverzaci více atmosféry. Kromě toho získáte více informací a vy jen málo přestanete klást otázky a nadále mluvit. V posledně jmenovaném je „účinek zbraně“ více a ten druhý bude mluvit o sobě více,

7 Rada: Shrňte
Samozřejmě víte, že pokud máte stížnost, není vždy snadné najít námitku nebo obtížnou situaci. Ale samozřejmě, v takovém okamžiku je důležité ukázat, že rozumím ostatním a respektuji je. Cítil větší respekt

Když je zpracován a vyhodnocen, příběh je snadný. Můžete například shrnout slova „pokud rozumím správně, vy …“. Zde je shrnutí příběhu. Shrněte přesně to, co jste slyšeli svými vlastními slovy

jsi smutný. Je zřejmé, že to kolega ocení.

Závěr
Efektivní komunikace není snadná. To není něco, co se ve škole naučíte. Jednotlivci mají různé typy. Naštěstí díky skutečné výuce komunikačních technik si můžete rozvíjet své komunikační schopnosti. V tomto kurzu se naučíte, jak otevřít své silné stránky a tváře a poskytnout nástroje, které vám poskytnou skvělé výsledky. Výše uvedené tipy vám pomohou na cestách.

You May Also Like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *